Kıl Keçisi Islah Projesi

kilkecisi

Proje Lideri :

Prof. Dr. İbrahim CEMAL

Proje Ekibi

Prof. Dr. Orhan KARACA

Dr. Onur YILMAZ

KIL KEÇİSİ

Kıl keçisi Türkiye’nin her yerinde olmakla beraber belirli lokallerde çok büyük sürüler halinde yetiştirilirler. Bu lokallerden birisi de yetiştiriciliği bakımından Ege bölgesindeki önemli merkezlerden olan Denizli dir. Denizli’ de özellikle Honaz, Babadağ ve Çal, doğal koşullar anlamında Kıl keçisi yetiştiriciliğine son derece elverişlidir. Denizli ilinde yapılan saha taramasında, bazı lokal alanlarda yetiştiricilerin Honamlı veya Honamlı x Kıl Keçisi melezi tekeleri sürülerinde kullandıkları gözlemlense de karakeçi olarak adlandırılan Kıl keçilerinin neredeyse populasyonun tamamını oluşturduğu belirlenmiştir.

PROJENİN AMAÇLARI

Kıl keçisi yetiştiricilerine kayıt tutma alışkanlığı kazandırılması,

Yetiştirici koşullarında Kıl keçilerinin tanımlanması ve verimlerinin tespit edilmesi,

Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Kıl keçilerinin korunması,

Kıl keçisi yetiştiriciliği ile ilgili sorunların tespiti ve sağlıklı çözümlere yönelme şartlarının oluşması,

Yöreye özgü dinamik seleksiyon programının devreye sokulup Kıl keçilerinin halk elinde istenen verim özellikleri anlamında ıslahı,

Yetiştiriciler arası işbirliği ve entegrasyon olanaklarını geliştirilmesi,

Tarım Bakanlığı, Üniversite ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği arasındaki eşgüdümü artırılması,

Yetiştiricilerin çağdaş üretim, ürün değerlendirme ve pazarlama konusunda bilinçlenmelerini sağlanması,

TAGEM misyonuna uygun, sonuçları hayata aktarılabilir, araştırma–geliştirme altyapısının ortaya çıkartılmasıdır.

İŞLETİLEN ISLAH PROGRAMI

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) devreye soktuğu proje ile yetiştirici sürülerinde 3 tabakalı açık çekirdek yetiştirme sistemi öngörüleri gerçekleştirilmektedir.

af

HEDEFLENEN UYGULAMALAR VE KAZANIMLAR

Çağdaş Yetiştiricilik Uygulamalarının Benimsenmesi

Pedigrili (Soy Kütüğü) Yetiştiriciliğin Yaygınlaşması

Damızlıkçı İşletme Sayısının Arttırılması

Kıl Keçilerinin Tanımlanması

Denizli genelinde yetiştiricilik yapan 54 işletmede yer alan toplam 6300 baş hayvan proje kapsamında destek almaktadır.

kilkecisi1 kilkecisi2