Başkanımız

 

Amaç – Vizyon – Misyon

Birliğimizin amacı; üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla İlimizde ıslah programlarının uygulanmasını, verimlerinin artırılmasını, soykütüğü ve ön soykütüğü kayıtlarının tutulmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve sigorta işlemlerinin yapılmasını, birlik personelimizin eğitimlerinin sağlanmasını, İlimizde yarışmalar düzenlenmesini, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanmasını, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulmasını ve bölgemizde hayvancılığın geliştirilmesini sağlamaktır.

Misyonumuz

“Örgütlü Toplum, Çağdaş Toplum” anlayışıyla çalışan, kararlara ortak ve destek olan, sivil girişimi geliştiren, denetlemeyi ve takip etmeyi  değil; Yol göstermeyi ve desteklemeyi savunan, çağdaş bilimi, teknolojiyi  ve vazgeçilmez ahlaki değerleri benimseyen örnek bir kurumdur…”

Vizyonumuz

Yasal düzenlemelerle hayvancılık sektöründe yetkin, kendine güvenen, çok boyutlu, gerekli ortamın oluşturulması ile sektörde dürüst rekabetin kollanması ve hayvancılık kalitesinin geliştirilmesi ve korunması.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kadir ÖZDEMİR