Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Kanun

17.07.2012 / 28356

2012 Yılı Proje Uygulama Esasları İçin Tıklayınız.

24.02.2011/27856

2011/1430 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

15.04.2008 / 26848

2008/13489 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

09.02.2007 / 26429

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5578 Sayılı Kanun

08.11.2006 / 26340

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu

25.04.2006 / 26149

5488 Sayılı Tarım Kanunu

19.07.2005 / 25880

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

21.06.2005 / 25852

5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu

03.05.2005 / 25804

4342 Sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5334 Sayılı Kanun

03.12.2004 / 25659

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu

08.06.2004 / 25486

4342 Sayılı Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5178 Sayılı Kanun

15.01.2004 / 25300

5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Ait Kanun

29.07.2003 / 25183

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4950 Sayılı Kanun

19.07.2003 / 25173

4342 Sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiştir.

12.06.2002 / 24783

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 17 nci Maddesinin (c) bendi ve 18 Maddesinin onuncu alt bendi yayımlanmıştır.

09.01.2002 / 24635

Tütün,Tütün Mamulleri,Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair 4733 Sayılı Kanun

03.07.2001 / 24451

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4684 Sayılı Kanun

10.03.2001 / 24338

4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu

14.06.1098

4368 Sayılı Kanunla 4342 Sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin (a) bendi değiştirilmiştir

28.02.1998 / 23272

4342 Sayılı Mera Kanunu

28.02.1995 / 22221

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun

28.05.1986 / 19120

3288 Sayılı Kanun (1380 Sayılı Kanunu Tadil Eden Kanun)

19.12.1984 / 18610

3092 Sayılı Çay Kanunu

18.06.1983 / 18081

2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun

04.04.1971 / 13799

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu

29.08.1963 / 1149

308 Sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanun

07.02.1939 / 4126

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

23.06.1936 / 3337

3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu

01.02.1936 / 3221

2903 Sayılı Pamuk Islahı Kanunu

19.06.1926 / 402

859 Sayılı İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun