Karya Koyunu Geliştirme Projesi

Proje Lideri :

Prof. Dr. Orhan KARACA

Proje Ekibi

Prof. Dr. İbrahim CEMAL

Dr. Onur YILMAZ

KARYA KOYUNU

Karya koyununda hakim renk beyaz olmakla birlikte genellikle göz etrafı, burun ucu, kulaklar, diz ve ayaklar siyah renktedir. Sakız ırkına ait bu nişaneler Karya’da da tip bakımdan seçimde tercih edilmektedir. Sürülerde tamamen beyaz renkli bireylerde olmakla bunlar kademeli olarak sürülerden ayıklanmaktadır. TAGEM tarafından 2006 yılında devreye sokulan projede Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından gösterilen ekstra özveri ve dayanışma sonucunda ilk 5 yıllık süreçte başarılı sonuçlar elde edildiğinden 2011-2015 yıllarını kapsayan 2. dönem için proje ilk dönemde 39 işletmede 6300 baş hayvanı kapsamaktayken ikinci 5 yıllık dönemde 71 işletmede bulunan 12600 baş hayvanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

PROJENİN AMAÇLARI

Bölgemizde yetiştirilen Karya koyunların yetiştirici elinde ıslah edilmesi Damızlıkçı işletmelerin oluşturulması

Koyundan elde edilen gelirlerin artırılması

İŞLETİLEN ISLAH PROGRAMI

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) devreye soktuğu Karya Koyunu Geliştirme projesinde 2006 yılından beri 3 tabakalı açık çekirdek yetiştirme sistemi öngörüleri gerçekleştirilmektedir.

UYGULAMA VE KAZANIMLAR

Çağdaş Yetiştiricilik Uygulamalarının BenimsenmesiPedigrili (Soy Kütüğü) Yetiştiriciliğin Yaygınlaşması

Damızlıkçı İşletme Sayısının Arttırılması

Biyoteknolojik Yöntemlerin Yetiştirici Koşullarında Kullanımı

Yavru Verimi ve Büyüme Özelliklerinde Artış

Denizli genelinde yetiştiricilik yapan 73 işletmede yer alan toplam 12600 baş hayvan proje kapsamında destek almaktadır.

GELECEĞE YÖNELİK TEMEL ÖNGÖRÜLERİ

Çağdaş bir ıslah organizasyonu çerçevesinde yetiştirici koşullarına uygun nitelikli damızlık akışını gerçekleştirerek, bölge koyunculuğunu geliştirmek.Endüstriyel üretime uygun genetik materyal oluşturmak.

Genetik değişim süreci içerisinde önemli görülen materyalleri koruma altına almak.

Hayvancılıkta ıslah çalışmalarının hızını arttırmaya yönelik olarak çeşitli biyoteknolojik uygulamaları aktif olarak hayata geçirmek.

Başta döl verimi olmak üzere verimlerin genetiğine yönelik moleküler genetik yöntemlerini devreye sokmak ve kantitatif karakter lokuslarını tanımlamak.

 

karya2karya1