Kurul kararları

DENİZLİ İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI

DENİZLİ İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Yönetim Kurulu olarak

21.06.2021 tarihinde saat:13/00 de Birlik merkez binasında OLAĞAN YÖNETİM KURULU toplantısı yaparak;

Birliğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması ile ilgili aşağıdaki kararları aldık.

Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısının,

24 Temmuz 2021 (Cumartesi günü) saat:11.00 ‘ de Yeni Acıpayam yolu üzeri Zeytinköy Mahallesi 4050 sk. No:2 Kat:3-4

Pamukkale / DENİZLİ adresindeki ASR-I DAVET (DÜĞÜN SALONLARI)’ da  yapılmasına karar verilmiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adreste 31 Temmuz 2021 (Cumartesi günü) saat: 11.00 de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek için toplanılması; oy çokluğu ile karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Adına

 

Kadir ÖZDEMİR  ( Veteriner Sağ. Tekn.  BAŞKAN)

Mustafa YAHŞİ  (BAŞKAN Yrd.)

 

GÜNDEM;

 1. Yoklama ve açılış
 2. Divanın oluşturulması
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
 5. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
 6. Birliğimiz ile ilgili mahkemelerin sonuçları ve hangi aşamada oldukları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
 7. Birliğe ait 2017, 2018, 2019, 2020 Yıllarına ait gelir ve gider bilançosunun okunması ve ibrası,
 8. Birliğe ait 2021, 2022, 2023, 2024 Yıllarına ait iş programı ve tahmini bütçelerin (bilançoların) oylanması, tahmini bütçelerde fasıllar arası aktarma yapılabilmesi, ihtiyaca ve gelişen durumlara göre iş programında ve bütçede değişiklik yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9. İktisadi İşletmeye ait 2017, 2018, 2019, 2020 Yıllarına ait gelir ve gider bilançosunun okunması ve ibrası,
 10. İktisadi İşletmeye ait 2021, 2022, 2023, 2024 Yıllarına ait iş programı ve tahmini bütçelerin (bilançoların) oylanması, tahmini bütçelerde fasıllar arası aktarma yapılabilmesi, ihtiyaca ve gelişen durumlara göre iş programında ve bütçede değişiklik yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 1. Her türlü canlı ve/veya cansız demirbaşlar ile hizmet araç ve gereçlerinin alınması, piyasa koşulları altında olmamak kaydı ile satılması,  kiralanması ve demirbaşların terkini konusunda karar almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 1. Birliğin ve İktisadi İşletmenin yapacağı her türlü taşınır ve taşınmazın kiralanması, satın alınması, satılması ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 1. Birliğin ihtiyacı olan daimi, sözleşmeli /veya geçici personel kadroları ile Birlik personelinin ücret ve yolluklarının tespit edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 2. İmalat ve İnşaat işlerinin yaptırılması ve usullerin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 3. Birlik ve İktisadi İşletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için, bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç almaya ve kredi kullanmaya,  alınacak borç miktarları ile koşulları belirlemek için gerekli teminat ve ipotekleri vermek, birlik faaliyetlerini gerçekleştirmek, birliğe gelir getirici faaliyetlerde bulunmak üzere, kişi ve şirketler ile ortaklıklar kurmak, bu ortaklıkları sonlandırmak, harici ve dahili sözleşmeler imzalamak, müşterek faaliyetlerde bulunmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 4. Birlik veya İktisadi İşletme üzerinden Veteriner Hekimlerden hizmet satın alımı sözleşmesi imzalamak, Veterinerlik hizmetleri için kişi ve şirketler ile ortaklıklar kurmak, bu ortaklıkları sonlandırmak, harici ve dahili sözleşmeler imzalamak, müşterek faaliyetlerde bulunmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 5. Devlet tarafından yetiştiricilere yapılacak olan damızlık desteklemesi, süt desteklemesi, et desteklemesi, besi desteklemesi, tarımsal danışmanlık desteklemesi, organik hayvancılık desteklemesi ile tarımsal  yayım ve danışmanlık  hizmeti verme, küpe uygulama desteği  vb. gibi destekleme ve doğrudan ödemelerin birlik aracılığı ile yapılmasına ve yetiştiriciler adına hak edişleri düzenleyip, ödemeleri alıp yetiştiricilerin birliğe olan yıllık aidat, soy kütüğü, güncelleme, ön soy kütüğü, küpe ve küpeleme  ücreti, sürü kaydı hizmet bedeli ile diğer hizmet ücretleri kesildikten sonra yetiştiricilere ödemenin yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmaya ve icmalleri hazırlamaya ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Damızlık veya kasaplık  hayvan ile hayvansal ürünlerin (et, süt, yapağı gibi) Birlik veya Birliğe ait İktisadi İşletme aracılığı ile pazarlanması, süt soğutma tankları ve toplama merkezleri oluşturmak,  kurbanlık satışı, Denizli il merkezi ve uygun görülen ilçelerde şarküteri, kasap vb. işyeri açmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Küçükbaş hayvancılığın girdi maliyetlerini azaltmak için üyelerimizin talep ettiği mahallelerde meraların kiralanması, ıslah edilmesi, rüzgar türbünü veya güneş enerjisi ile çalışan su kuyuları yapmak, yaptırmak. Bunun için Belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile kişilerden hibe, bağış  almak, resmi kurum ve kuruluşlara üyelerimiz adına dilekçe vermek, bu çalışmalar için Birlikten ödeme yapma ve üyelerimizden tahsil etmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Birlik üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi) ile diğer kurum ve kuruluşlar ile yetiştiricilerimiz arasında aracı olmak, yem bitkileri tohumları, damızlık materyal, alet ve ekipmanları ile süt sağım sistemleri, kırkım makineleri, vitamin, mineral, yem katkı maddesi, yem gibi ihtiyaçların sağlanması, dağıtılması, birlik ve iktisadi işletme aracılığı ile internetten ve doğrudan satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9.  Birlik üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, üstün verimli ırk çalışmalarını yürütmek üzere; yurt içinden ve yurtdışından alımlarla damızlık sürüsü oluşturulmasına, kişi, şirket, resmi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ve STK’ lar  ile  beraber koç/teke ve damızlık hayvan istasyonu kurmak ve burada üyelerimizin tercih ettiği ırklarda hayvan yetiştirmek almak ve satmak için, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Merkez Birliği, üniversiteler, ziraat ve veteriner fakülteleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları ıslah programları ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi, uygulanması ve uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak personelin sayısı ve niteliği, işe alınması ve işten çıkarılması, ücretlerinin belirlenmesi ile finans konularında karar almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Yurt içi ve yurt dışında veya direkt Birliğimiz tarafından düzenlenen; eğitim, toplantı, seminer, panel, fuar, gezi, festival, ve yarışma vb. etkinliklere katılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12.  Birliğin tanıtımı ve temsili amacıyla her türlü sosyal faaliyet ve etkinliklere katılarak Birlik adına ödül verilmesi, il sınırları içinde sosyal ve mali yardım ve katkılarda bulunulması, tahmini bütçe ile belirlenen yönetim kurulu temsil ve ikram harcamaları kapsamında harcama yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 13. Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı koç/teke alımı ve koç/teke ve damızlık istasyonu kurmak, Birlik konuları ile ilgili olarak; İPARD kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri, GEKA, Tarım ve Orman Bakanlığı, KOSGEB gibi resmi kurum ve kuruluşlar ile Vakıf, Dernek, yurt içi yurt dışı, kredi yada hibe almak amacı ile projeleri hazırlatarak konu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kırsal kalkınma amacıyla damızlık çiftlikleri, hayvan pazarı, mandıra, süt toplama merkezleri, soğuk hava deposu, mezbaha, laboratuvar, hayvan hastanesi, yem fabrikası, silaj paketleme tesisleri, tarım ve hayvancılık alanında tesisler kurmak veya birlik çalışma konuları için satış yerleri ve şube binalarının veya arsalarının alınması ve niteliğini belirlemeye ve bu işlerle ilgili kredi ve hibe kullanmaya, karar almaya konu hakkındaki iş ve işlemleri yapmaya ve yaptırmaya ve Birlik konuları ile ilgili imalat ve inşaat işleri yapılması ve ihtiyaç halinde bu konular için kredi ve hibe kullanılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 14. Birlik faaliyetlerine uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile Et, Süt Konseyi  vb. gibi üst kuruluşlara üye olmaya ve üyelikten çıkmaya, katılım paylarını ve aidatlarını ödemeye ve bu organizasyonlarda Birliğimizi temsili  için yetkili kişiyi belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 15. Birlik tarafından üyelerimize yönelik Tarımsal yayın Eğitim ve Danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde Tarım ve Orman Bakanlığına Müracaat etmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 16. Organize Küçükbaş   yetiştiriciliği yapmak amacıyla gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya, Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği Bölgeleri kurmaya ve kurulacak olan Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği Bölgelerindeki parsellerin, hayvan barınaklarının öncelikli olarak birlik üyelerine olmak üzere tahsis etmeye ve bu konularla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 17. Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan veya yaptırılacak olan küpe ve küpe uygulama ücretleri, aşılama, ilaç, kırkım, güncelleme ve hayvan sayımı gibi iş ve işlemlerde ücretlerin belirlenmesi, Veteriner Hekimler ile hizmet satın alımı sözleşmesi imzalamak, şirket kurmak, kurulacak şirketlere ortak olmak, gerekli hallerde her türlü hizmet satın alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 18. Bankalar, resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, firmalar, özel ve tüzel kişilerle sözlü ve yazılı, borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, taahhüt iş  ve işlemleri ile sözleşme yapmak, gayrimenkul alma, satma, kiralama, kiraya verme, tapuda ferağ takrirlerini verme ve alma kira sözleşmelerini tanzim ve fesih etme, motorlu araç satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, vergi dairesi, SGK, Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediyeler, Telekom Müdürlüğü, TEİAŞ, AYDEM Müdürlüğü, bilumum resmi ve hususi makam ve merciler nezdinde iş ve işlemleri yapma, vekil tayin ve azline, mahkemelerdeki icra dairelerindeki iş ve işlemleri yapma, bankalarda hesap açma, para çekme ve yatırma, kredi talebinde bulunma, kredi kullanma, teminat alma, teminat verme, borçlanma, sözleşmeleri imzalama, uygulanacak projelerde  ortaklar ile sözleşme imzalama ve  kefil olma hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 19. Üyelikten çıkarılacak kişilerin görüşülmesi,
 20. Birlik Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi kapsamında ölüm sebebi ile 2006-2016 yıllarında üyelikten düşen ve tahsilat yapılamayan kişilere ait borçlar görüşülecek.

2006 – 2016 yılları arasında üyelikten düşürülen, üyeliği devam edip destek başvurusunda bulunmayan ve birliğe olan borçları da adreslerine ulaşılamadığından tahsil edilemeyen kişilerin borçlar görüşülecek.

 1. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen ve Birliğimizin aleyhine sonuçlanan Dosya no:2015/1407E 2018/409K sayı numaralı, mahkeme kararı ile Birlikten ödenen tutarın sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden talebi ve rücu davası açılması için,

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen ve Birliğimizin kaybettiği Dosya no:2019/419E 2021/66K sayı numaralı, mahkeme kararı ile Birlikten ödenen tutarın sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden talebi ve rücu davası açılması için,

Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen Dosya no:2018/807 sayı numaralı, mahkeme görülmeye devam etmektedir. Mahkemenin Birliğimiz aleyhine sonuçlanması durumunda Birlikten ödenecek tutarın sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden talebi ve rücu davası açılması için,

Acıpayam 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen Dosya no:2019/66E sayı numaralı, mahkeme görülmeye devam etmektedir. Mahkemenin Birliğimiz aleyhine sonuçlanması durumunda Birlikten ödenecek tutarın sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden talebi ve rücu davası açılması için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna yetki verilmesi,

 1. Asıl üyeler için giriş aidatı, yıllık aidat, hizmet bedeli ile hayvan başına sürü kaydı hizmet bedeli ve güncelleme yapılması halinde güncelleme hizmet bedelinin belirlenmesi, aday ve asıl üyeler için hayvan başına sürü kaydı hizmet bedelinin  belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 2. Denizli İli Serinhisar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kutukırı Mevkii, 189 Ada 49 Parsel sayılı taşınmaz ile Denizli İli Serinhisar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kızılçukur Mevkii 180 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz hakkında 2017-2019 genel kurullarında alınan kararların uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kuruluna verilecek huzur hakkı ile yollukların belirlenmesi,
 4. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi,
 5. Dilek ve temenniler,
 6. KAPANIŞ

 

 

Başa dön tuşu